Thursday, May 19, 2016

Melawat Kritikan Syed Hussein Alatas Terhadap Pengarang Revolusi Mental

Dalam komentar saya dulu tentang larangan membaca buku-buku Faisal Tehrani, saya menyebut tentang ketidakmungkinan untuk seseorang yang tidak membaca sesebuah karya tertentu, boleh memajukan sebarang kritikan dan kesimpulan terhadap karya tersebut secara beramanah dan bertanggungjawab.

Saya mahu menyambung sedikit lagi berkenaan perkara tersebut.

Dalam Intelektual Masyarakat Membangun, Syed Hussein Alatas telah mengajukan kritikan yang cukup tajam terhadap kelompok manusia yang bersikap tidak beramanah begini dalam kritikan mereka terhadap satu-satu karya dan teori yang tidak selari dengan mereka.

Dalam Bab 2 yang membicarakan perihal Kaum Intelektual dan Fungsinya, Syed Hussein Alatas telah mengkritik Revolusi Mental susunan Senu Abdul Rahman — sebuah tulisan yang menganjurkan pada peri pentingnya orang Melayu mengubah cara fikir mereka untuk maju.

Buku tersebut telah menghimpunkan tulisan tujuh cendekiawan, yang antara lainnya mereka adalah pemegang gelar PhD. Kritikan pedas Alatas, bermula dengan kenyataan bahawa buku tersebut adalah sebuah karya besar yang penuh cacat.

Mengapa Alatas mengkritik sebegitu rupa?

Kritikan Alatas tertuju tepat pada para pengarang buku tersebut, yang disifatkan oleh Alatas sebagai pseudo-intelek apabila pengarang menganjurkan orang Melayu supaya meningkatkan usaha dan pengetahuan, tetapi malangnya, pengarang buku itu sendiri cakap tidak serupa bikin.

Kritik Alatas, Revolusi Mental adalah contoh karya bukan intelektual yang mengaku sebagai sesuatu yang intelektual.

Contoh yang ingin saya bawakan adalah bidasan Alatas terhadap pengarang buku tersebut yang memajukan kritikan tidak berasas lagi semberono terhadap teori evolusi Charles Darwin dalam karya agungnya yang berjudul On the Origin of Species.

Menurut Alatas, pengarang Revolusi Mental jelas tidak pernah menelaah karya Darwin, tetapi memajukan kritikan terhadap teori evolusi tersebut secara tidak beramanah, terpelecok dengan sentimen sempit agama dan sambalewa.

Pada Alatas, sikap tidak beramanah begini sangat ironi kerana pengarang Revolusi Mental mengkritik teori Darwin seolah-olahnya memberi petunjuk kepada pembaca bahawa penelaahan mereka terhadap karya Darwin dan pandangan ratusan cendekiawan seputar teori tersebut sudah ranum.

Keadaan begini terjadi, menurut Alatas, adalah bertitik tolak dari penyakit bebalisme yang menjangkiti para pengarang buku tersebut, serta ramai lagi dalam kalangan masyarakat umumnya.

Bebalisme telah menyebabkan pengarang Revolusi Mental melakukan kesilapan dalam cara pengajuan permasalahannya, hujah yang dikemukakan, kedalaman dan pemilihan masalahnya, hubungan logika antara proposisinya dan banyak lagi syarat lain dalam sesebuah karya intelektual, yang tidak ketemuan dalam buku tersebut.

Berbalik kepada persoalan masyarakat yang mengajukan pada bandwagon pengharaman buku-buku tulisan Faisal Tehrani tanpa sebarang usaha penelaahan secara kritis dan mendalam, serta terbuka, adalah suatu hal yang sangat mengecewakan.

Ianya mengecewakan, apabila masyarakat kita telah mengabaikan pesan-pesan cendekiawan seumpama Alatas dalam hal begini, dan mengguna pakai pandangan dangkal yang lainnya secara semberono, gopoh dan cemerkap.

Kesan buruknya, adalah kita akan berterusan dalam ketandusan dan kemarau karya-karya hebat dan pembaca yang kritis, yang memungkinkan dari situ, berlakunya pemandulan pemikiran masyarakat seluruhnya. Alangkah, ruginya!