Monday, February 1, 2016

Tentang Kreativiti dan Kerja Berpasukan

Membaca tulisan Prof Andre Walton dalam Harvard Business Review mengenai perkaitan antara kreativiti dan paradoks pada kepercayaan bahawa kreativiti hadir dengan kerja berpasukan, saya tidak mampu menahan dari mengangguk bersetuju dengan tulisan beliau.

Memang benar, banyak kali kita mendengar bahawa orang bercakap soal kerja berpasukan, soal perbincangan dan percambahan idea. Memang banyak janji yang kedengaran mulus dari kesimpulan-kesimpulan begitu. Namun, hakikatnya banyak kali realiti tidak menuruti cakap-cakap begitu.

Apa yang kerap berlaku, dalam organisasi, adalah pendengar pasif. Banyak kali yang kedapatan adalah pendengar dan pengangguk tanda bersetuju tanpa ada rasa ingin protes, dan kalaupun ada rasa tidak bersetuju, mereka lebih gemar memilih sikap berdiam tidak bersuara.

Kalau begini halnya yang terjadi dalam setiap pertemuan kolektif yang mengharapkan kerja berpasukan akan melahirkan kreativiti, maka harapan akan tinggal harapan. Jika yang datang 10 orang, dan kemudiannya majlis selesa dengan DUA kepala sahaja yang saling berbalas idea, maka yang lahir bukan kreativiti.

Apa yang lahir, adalah sekadar longgokan idea-idea mentah yang tidak masak, yang hampa makna, yang lompang sana sini kecacatan. Apa yang dimahukan dari perbincangan kolektif, atau aktiviti sumbang saran adalah kerjasama hujah dan idea.

Jika masing-masing kelu, dan masing-masing berharap satu sama lain untuk meneruskan perbincangan dan idea, tanpa ada kerjasama dari pelbagai bentuk minda yang wujud dalam perkumpulan tersebut, maka sia-sia sahaja apa yang disebut sebagai perancangan strategik.

Mahu tidak mahu, wajib pada setiap ahli yang menyertai aktiviti sumbang saran bersedia dari awal, tentang objektif dan hala tuju perbincangan. Bersedia dari awal ini, seumpama kerja rumah – perlu ada ulang kaji dan pembacaan yang boleh mengayakan lagi perbincangan.

Kita tidak berharap semua ahli yang terlibat dalam perbincangan menjadi kritikal.

Apa yang diharapkan, partisipasi. Kosa kata partisipasi tidak akan wujud, kalau setiap ahli tiada persiapan yang rapi dan tidak dilengkapi dengan tujuan yang jelas mengapa perbincangan atau aktiviti sumbang saran tersebut, pada pertama-tamanya, wajib dilaksanakan.

Itu syarat pertama dan utama, kepada lahirnya kreativiti dalam setiap sumbang saran. Ulang kaji, persediaan bahan dan pembacaan, adalah resipi kepada kreativiti – moga ini bermanfaat.

No comments:

Post a Comment