Wednesday, December 9, 2015

Tentang Ruang Peribadi dan Kebebasan

Sehari dua ini, rancak di bumi Malaysia bercakap soal khalwat, dosa peribadi, G25, undang-undang syariah dan soal beda dan faham ruang awam dan ruang peribadi. Dari segala ranah ini, paling kurang pun kita menarik nafas lega kerana akhirnya hal-hal begini muncul jua dalam sfera perbincangan masyarakat umum.

Segala kritikan yang menjajar seputar isu ini telah mengingatkan saya pada satu perbincangan bersama Ustaz Wanji beberapa bulan lepas, perihal hubungkait antara faham kebebasan, faham keadilan, faham kebenaran dan faham kebaikan. Ustaz Wanji ada meminta kami mengkaji konsep-konsep ini secara mendalam.

Kebebasan membawa maksud ikhtiar, yang padanya bertujuan untuk mencapai keadilan. Tiada kebebasan jika tidak tertegaknya keadilan. Mengapa perlukan keadilan? Jawabnya, kita mahukan keadilan untuk mencari dan menegakkan kebaikan, bukan untuk mencari dan menegakkan kebenaran.

Soal kebenaran, kerja Tuhan untuk tentukan. Manusia, tahap mereka, berkehendak pada keadilan adalah semata-mata untuk mencapai kebaikan. Apabila kita mencapai kebaikan pada setiap hal yang kita berbuat, saat itu kita sudah pun mencapai faham kebebasan. Dalam lingkup ini, tiada berbangkit soal siapa benar dan siapa salah.

Soal siapa benar dan siapa salah, seringkali digandingkan pada perbincangan moral. Pada kasus ini, tiada lagi wujud soal kebebasan, kerana kebebasan hanya terpakai pada saat awal mula tadi iaitu di peringkat kehendak dan ikhtiar. Manusia bebas untuk berkehendak, dan Islam mengajar kita berkehendak pada hal-hal kebaikan.

Jadi, persoalannya pada kehendak manusia yang tidak membawa kepada kebaikan, atau jika pun kita bebas berkehendak, tetapi tidak pada saat implementasi kehendak, bagaimana pula neraca pertimbangan moral saat begitu? Apakah dengan berkehendak suatu yang tidak membawa kebaikan, maka tiada lagi makna kebebasan di sana?

Kita boleh membina beberapa kesimpulan awal, antaranya, berkehendak suatu yang tidak membawa kepada kebaikan, adalah bukan lagi membawa makna kebebasan, dan lawan kepada kebebasan adalah ketidakadilan. Ikhtiar tadi sepatutnya membawa kepada keadilan, kini, keadaan sudah pun terbalik.

Mungkin kita boleh letakkan dahulu sebagai telah berlakunya ketidakadilan pada kendiri, kerana mengehendaki sesuatu yang tidak membawa kepada kebaikan pada pengakhirannya. Atau, lagi menepati maksud, apabila seseorang itu bertindak untuk merealisasikan kehendaknya yang tiada pengakhiran dengan kebaikan tadi.

Bagaimana soal moral dalam kasus ini? Hemat saya, perbincangan moral tertakluk pada tujuan keadilan itu sendiri tertegak, iaitu mahukan kebaikan. Apakah setiap hal yang baik itu secara tidak langsungnya boleh dianggap bermoral, dan apakah pula sesuatu yang tidak membawa kepada kebaikan terus menjadi sebaliknya?

Kasus perbincangan ini boleh diperkembangkan dari segi vertikal dan horizontal. Kita harus mempertimbangkan sudut vertikal, soal hubungkait sesuatu tindakan dengan perintah Tuhan berdasarkan teks-teks Kitab Suci, dan juga dari sudut horizontal, iaitu hubungkaitnya dengan hubungan sesama manusia, dan alam seluruhnya.

Mencapai keseimbangan antara neraca vertikal dan horizontal, adalah makna kepada keadilan. Ertinya, menentukan darjah moral pada sesuatu perbuatan, tidak tercampak sepenuhnya pada satu neraca semata-mata, samada bebas menerawang mengikut logik buta atau kekal tegar pada fahaman fundamentalis.

Justeru, tiada pengisahan soal moral pada peringkat niat untuk mencapai kebebasan. Moral terbentuk pada saat memilih untuk bertindak pada arah mana dalam kasus keadilan. Saya memikirkan, dakwaan bahawa ruang peribadi adalah mutlak tertakluk pada kasus kebebasan individu, juga tidak benar sepenuhnya.

Semua ini kerana, tiada kebebasan yang bersendiri sebegitu, tanpa perlu bergantung pada soal-soal keadilan dan seterusnya, soal kebaikan dan keburukan. Di sini terletaknya persimpangan moral, dan seharusnya, tidak sesekali didiamkan dalam mana-mana perbincangan yang menghendaki jawapan akhir.

Cubaan memisahkan perbincangan ruang awam dan ruang peribadi dari sudut pertimbangan moral, telah mengakibatkan terencatnya proses yang disebut awalnya tadi, iaitu asal mula kepada tujuan akhir kebebasan itu sendiri adalah sebagai ikhtiar untuk mencapai kebaikan. Sesekali jangan dilupai rantaian ini.

Dalam pandangan Sekular, perbincangan moral adalah terpisah dari ruangan awam. Maknanya, soal moral bukan lagi menjadi hak mana-mana pihak untuk memperbincangkannya melainkan si tuan badan yang berhak dan menjadi penentu akhir kepada darjah moral pada setiap tindak dan tanduk yang diputuskan.

Kita boleh mencapai kesimpulan mudah di sini. Saya tidak bermasalah dengan pandangan Sekular yang memisahkan antara dua kasus tersebut. Soal yang berbangkit, apakah neraca yang digunakan untuk menimbangtara darjah kebaikan sesuatu tindakan untuk menyeimbangkan keperluan vertikal dan horizontal tadi?

Kerana, pada akhirnya, kita akan berbalik pada soalan yang pertama-tamanya tadi, untuk apa kita membincangkan soal kebebasan. Untuk apa kebebasan? Soalan ini sangat-sangat membutuhi jawapan, agar kelak segala hal yang kita berbuat membawa kebaikan pada sekalian manusia dan alam hendaknya.

No comments:

Post a Comment