Saturday, July 4, 2015

Faham Seks Menurut Freud

Dalam wacana psikoanalisis yang dimajukan oleh Sigmund Freud, perbincangan mengenai seks dan faham sekitarnya adalah begitu menonjol dan menjadi pemusatan kepada banyak cabang teori psikoanalisis yang lahir terkemudiannya. Malah, dengan faham seks yang dicarakan oleh Freud inilah jua menjadi penyebab kepada perkembangan lanjut psiko-seksual setiap manusia bermula usia kanak-kanak lagi.

Freud percaya bahawa kehidupan manusia itu selanjutnya terbina atas kapasiti mereka yang mahukan keseronokan dan kenikmatan yang tiada berkesudahan. Dan segala ini adalah akibat kesan libido, suatu bentuk tenaga asas yang diperlukan untuk memenuhkan keperluan biologi dan menangani cabaran dari alam, termasuklah untuk tujuan kemandirian spesiesnya.

Keinginan untuk terus mandiri, berasa selamat dan sihat, serta mampu menjalani kehidupan dengan baik itu dinamakan sebagai Eros. Makanya, tabii seks ini adalah sebahagian daripada Eros. Dengan Eros ini juga, wujudnya libido. Semua ini, akan bergerak ke arah satu matlamat yang sama iaitu mencari kesedapan dan kenikmatan, iaitu seks dan hubungan seksual.

Pada Freud, seks yang beliau majukan bukan seperti dalam konotasi yang biasa kita fahami. Pada Freud, seks itu adalah segalanya yang berkait dengan kehidupan seharian manusia. Boleh jadi, pada Freud, aktiviti makan itu sendiri pun dapat dikategorikan sebagai perilaku seks kerana ianya juga bermatlamatkan untuk mencari kenikmatan dan kesedapan, selain dari kekenyangan.

Freud mulanya resah, apabila memikirkan manusia rata-ratanya sudah tersongsang arah dalam menanggapi persoalan seks. Pada beliau, seks itu jikalau wujud hanya kerana pada alasan manusia mahukan kemandirian, mengapa mereka perlu bersusah payah dengan segala macam kesongsangan seksual, sedangkan seks itu semudah penis bertemu vagina.

Freud memahami keadaan ini dalam rangka evolusi. Manusia bergerak dan berevolusi, demikian jua aktiviti pembiakan spesies. Dan semua ini terjadi dalam tahap ketidaksedaran (unconscious). Pada awal mulanya aktiviti seks yang bertujuan untuk mandiri spesies itu sekadar pertemuan penis dan vagina, kini telah berubah dalam pelbagai variasi bentuk dan kesongsangan.

Dalam perbahasan ini, boleh dikatakan motif Freud adalah beliau mahu memahami tentang mengapa adanya segolongan manusia yang bernaluri gay, atau lain-lain kesongsangan (pada Freud, LGBTQ termasuk dalam kategori songsang), mempunyai keinginan pada perkara-perkara berbentuk fetish, dan sebagainya untuk mencapai kenikmatan dan kesedapan seks.

Justeru, Freud mengutarakan teori perkembangan psiko-seksual yang mempunyai beberapa peringkat fasa perkembangan mengikut kadar umur semenjak kelahiran bayi lagi. Adalah baik untuk diingatkan lagi bahawa, Freud sangat berpegang bahawa naluri seksual manusia terbentuk akibat kebelengguan dan tekanan/penindasan yang mereka alami semenjak kecil lagi.

Maka, terzahirnya naluri seksual mereka adalah akibat keadaan ketidaksedaran seseorang itu alami. Ketidaksedaran ini telah dibentuk semenjak lahir lagi, seperti mana yang diutarakan dalam setiap fasa perkembangan psiko-seksual manusia bermula umur bayi sehinggalah mencapai umur baligh. Belenggu perasaan dan penindasan itu berlaku antara anak, ibunya, dan bapanya.

Fasa-fasa perkembangan dalam teori psiko-seksual ini juga kelak akan menjelaskan mengapa masyarakat melihat heterosexual sebagai normal dan lain-lain bentuk seksual itu dikatakan songsang. Hal ini terbentuk akibat pemindahan cara manusia menanggapi keadaan sekitarnya, yang awalnya bermula dalam rangka natural kemudiannya bertukar mengikut rangka sosial.

Natural bermaksud, manusia lahir dalam keadaan mereka memerlukan asuhan untuk mandiri dan berdikari, tidak seperti mana lain-lain binatang. Akibat daripada keperluan asuhan inilah, akan mewujudkan rangka kedua iaitu sosial, yang menjadi unsur terpenting terhadap pembentukan identiti dan psyche manusia terutamanya dalam konteks seksual.

Freud percaya bahawa manusia terbentuk akibat rasa keterikatan mereka dengan beberapa anggota badan mereka yang mampu memberikan mereka rasa nikmat dan sedap (pleasure). Jadinya, dalam teori psiko-seksual, Freud memajukan beberapa fasa penting yang semuanya mempunyai faktor anggota badan dan fungsinya dalam memberi rasa nikmat dan sedap.

Bermula dari fasa Oral ketika berusia 0-1 tahun, kemudian berpindah ke fasa Anal ketika berusia 1-3 tahun, dan kemudiannya ke fasa Phallic pada ketika usianya dalam lingkungan 3-6 tahun (fasa terpenting ketika ini kerana terbentuknya Oedipus Complex), kemudiannya mengalami fasa Latency pada usia 5 tahun sehingga ke umur matang, dan kembali ke fasa Phallic sehingga mencecah umur dewasa.

Kesemua fasa-fasa dalam perkembangan psiko-seksual ini akan dijelaskan dengan lebih mendalam dalam tulisan selanjutnya. Untuk kali ini, cukuplah dengan kita menyimpulkan bahawa, kesemua fasa ini membawa kepada pembentukan ketidaksedaran (unconscious) dalam diri setiap manusia, terutamanya lelaki yang membawa kepada pembentukan lanjut identiti dan naluri seksual mereka.

Dalam proses perkembangan ini, perkara terpenting yang berlaku adalah pertentangan atau pertembungan antara bayi/kanak-kanak lelaki dengan ibunya, dan bapanya sendiri. Keterikatan bayi lelaki pada ibunya dan kecemburuan mereka terhadap bapanya, adalah proses yang tidak dapat tidak wajib berlaku dari rangka natural manusia selaku haiwan yang perlukan asuhan untuk berdikari.

Namun begitu, dalam teori ini juga, rangka sosial akan memainkan peranannya untuk membentuk personaliti mereka terutamanya dari fasa Phallic ke fasa Latency dan kemudiannya kembali semula ke fasa Phallic. Di fasa Phallic, budak lelaki akan terdorong seksual mereka terhadap ibunya sendiri dan perasaan mereka terancam pada kewujudan bapanya, seumpama pesaing.

Semakin meningkat umur mereka, dalam fasa Latency, mereka mula menyedari akan ketidakbolehan dorongan seksual begitu. Akibatnya, mereka merasa guilt, ketakutan dan segalanya, yang menggambarkan dalam fasa ini, mereka mula mengalami kesedaran tertentu, yang akhirnya mempengaruhi mereka kepada menjalankan defense mechanisms.

Antara lain, akibatnya, mereka akan mula menyesuaikan diri dalam konteks sosial, seperti dijelaskan awal-awal tadi bahawa rangsa sosial juga menjadi faktor terpenting dalam pembentukan personaliti dan naluri seksual budak lelaki. Defense mechanisms ini, menyebabkan budak lelaki yang kemudiannya bergerak semula ke fasa Phallic akan mencari pengganti kepada ibunya untuk kepuasan seksual.

Dalam fasa Phallic, mereka akan sedar pada kehendak seksual dan mula mencari pasangan yang berlainan jantina semata-mata untuk kepuasan seksual dan rasa keterikatan yang pada awal mulanya itu, mereka boleh dapatkannya dengan ibu mereka sendiri. Mudahnya, mereka mencari pengganti ibu mereka. (Ketidaksedaran: lelaki sebenarnya mahukan ibu mereka sendiri secara seksual.)

Pada Freud, proses dan pembentukan dalam fasa-fasa inilah yang kemudiannya menentukan seseorang lelaki itu menjadi heterosexual atau sebaliknya. Jikalau mereka melalui kesemua fasa ini tanpa sebarang gangguan, maka lahirlah mereka sebagai heterosexual. Jika fasa-fasa ini terganggu atau tergendala, makanya pembentukan psiko-seksual tidak lagi ke arah heterosexual.

Namun begitu, teori psiko-seksual ini tidak lagi diterima sebagai teori sains. Ianya pada masa kini hanya dianggap sebagai narrative account, yang mengambil kira bahawa ada kemungkinan manusia memang terbentuk personaliti, rangsangan, naluri dan psyche mereka akibat dari proses ketidaksedaran yang berlaku semenjak mereka bayi lagi.

Teori psiko-seksual ini turut mengundang kritikan terhadap Freud sendiri akibat ketidaklengkapan teorinya, yang seolah-olah begitu bias pada lelaki serta, tidak kurang yang mengkritik Freud kerana tiada bukti secara empirikal yang boleh menjadi sandaran kepada teorinya untuk diiktiraf umum. Namun begitu, kesinambungan logik dalam teori ini tidaklah dapat dinafikan sepenuhnya.

No comments:

Post a Comment