Tuesday, June 16, 2015

Memahami Kerangka Wacana Psikoanalisis

Ianya bermula dengan soalan yang paling asas, iaitu: bagaimana mungkin kamu mahu mempertikaikan akan hal yang kamu sendiri tidaklah sedari akan kewujudannya, sebagaimana kamu menyedari akan bergeraknya masa dari pagi ke senja, atau lain-lain perkara yang jelas, dan kemudiannya kamu mendakwa bahawa “perkara yang kamu tidak sedari” itu wujud bersama dalam kehidupan ini.

Dakwaan pada wujudnya “perkara yang kamu tidak sedari” itulah yang menjadi premis kepada perbincangan dan wacana psikoanalisis. Atau bahasa Freud, disebut unconscious. Mudah untuk difahami, perbahasan psikoanalisis adalah tentang unconscious atau hal-hal yang tidak disedari, yang berlaku dalam diri setiap individu, dan akhirnya unconscious itulah yang banyak mempengaruhi pysche seseorang itu.

Psyche ini menjadi dalang utama kepada pembentukan watak seseorang, cara dan wadah tindakan mereka, emosi dan hal yang bersangkutan dengan perasaan, juga pada kewarasan seseorang dalam sebarang keputusan yang diambil, impian dan cita-cita, imaginasi, naluri dan tindak balas tertentu sama ada dalam bentuk fizikal atau sebaliknya, pada masa-masa tertentu.

Maka datangnya Freud mencadangkan psikoanalisis sebagai wacana untuk menganalisis psyche yang telah disebutkan tadi, atas sebab kita sendiri boleh meletakkan hipotesis awal betapa psyche itu memainkan peranan yang tersangat besar dalam menentukan bagaimana pada akhirnya setiap individu itu boleh membina kehidupan, mandiri dan membina masyarakat sekitarnya.

Perbincangan psikoanalisis adalah perbincangan mengenai aspek yang bukan fizikal (immaterial aspect) pada diri setiap individu. Darihal psyche, semua faham bahawa ianya adalah aspek yang bukan fizikal. Pada memahami psyche, Freud mencadangkan bahawa unconscious adalah faktor bitara yang menjadi tulang belakang kepadanya. Dan unconscious itu, adalah aspek yang tidak sama sekali fizikal bentuknya.

Pada Freud, unconscious terbina hasil dari hasrat-hasrat yang terpendam, yang tidak dilayan atau disebut sebagai unacknowledged wishes. Keberadaan hasrat-hasrat ini asalannya bukan hal yang asing atau dibuat-buat pada setiap individu, bahkan ianya memang wujud semenjak manusia sudah boleh berfikir dan memilih lagi. Hasrat terbina, adalah dari proses kehidupan seharian dan pemerhatian.

Bagaimana hasrat-hasrat ini menjadi terpendam dan tidak terlayan gamitnya, adalah akibat yang terhasil dari proses penafian atau penindasan atau penyangkalan pada sesuatu buah fikir tertentu, atau hasrat tertentu, yang wujudnya buah fikir atau hasrat itu, adalah hasil dari suatu aspek atau unsur yang paling dasar dalam wacana Freud, iaitu disebut sebagai pre-reflective drives.

Kata kuncinya, adalah drives, seyogianya saya majukan terjemahan drives kepada tabii-tabii. Tabii ini, adalah suatu unsur yang sama sekali tidak terangkum dalam konteks bahasa dan fikiran-fikiran yang terbentuk hasil pemerhatian dan rasa, dan jauh dari pergelutan dan golak perbezaan. Tabii ini sifatnya semula jadi, boleh jadi juga adalah unsur yang diwariskan dan dipergiatkan turun temurun.

Dinamakan Freud sebagai pre-reflective, boleh jadi kerana tabii ini wujud sebelum wujudnya manusia itu sendiri. Perlu juga kita ambil maklum, bahawa Freud adalah pengagum teori evolusi yang diperkaya oleh Charles Darwin. Sebagai telahan awal, Freud berkemungkinan berpegang bahawa tabii wujud langsung dari proses evolusi itu sendiri, bermula pada makhluk terawal sehingga membentuk manusia.

Tabii ini, sifatnya juga purba atau archaic. Ianya unsur turun temurun dalam leluhur nenek moyang, bermula dari awal sebelum berlakunya proses evolusi lagi. Untuk perbincangan lanjut darihal tabii-tabii atau drives ini, saya akan menyambungnya dalam tulisan selanjutnya. Cukup untuk kita fahami dahulu, kerangka dan konteks unconscious yang diperbincangkan dalam wacana psikoanalisis ini.

Terbinanya unconscious, hasil dari usaha memendamkan tabii, atau boleh kita sebut sebagai menekan, atau proses menyangkal atau menafikan tabii itu sendiri dari berekspresi, membentuk tindakan tertentu, membuat pilihan-pilihan secara bebas. Kita biasa memendam rasa lapar, atau marah, namun itu semua adalah hal yang jelas dan nyata, dan kita begitu sedar akan hadirnya.

Berbeza dengan tabii yang dimaksudkan itu, ianya adalah sulit sifatnya dan pada Freud, keberadaannya itu hanya boleh disedari hasil pergelutan yang berlaku, atau pertembungan pada sesuatu norma yang memang wujud di sekitarnya. Pada saat itu, maka unconscious inilah yang menjadi unsur yang lebih menonjol dampaknya berbanding unsur conscious dalam pembentukan psyche.

Oleh kerana kita memahami bahawa unconscious adalah unsur yang bukan fizikal, perlulah juga kita menanggapinya sebagai hal yang dinamik sifatnya. Saya syak, walaupun ianya adalah hasil pada proses penafian atau penyangkalan tabii yang asalnya cuma berada pada tahap pre-reflective, namun faktor masa dan proses evolusi itu sendiri akhirnya memberi banyak pengaruh kepada perkembangan tabii.

Dan tabii yang sudah mengalami banyak pengalaman dalam proses evolusi, akan membentuk kepelbagaian dimensi, matra, magnitud dan keberadaannya sendiri dalam konteks masa dan zaman tertentu. Semua itu, menjadi faktor paling berpengaruh yang langsung kepada unconscious untuk membenarkan kedinamikannya pada setiap individu terzahir.

Jumpa lagi, pada tulisan seterusnya yang akan membincangkan dengan lebih lanjut akan hal yang diberi nama sebagai drives, atau tabii-tabii yang diutarakan oleh Freud sebagai punca dasar kepada pembentukan unconscious atau “perkara yang kamu tidak sedari” dalam setiap diri individu dan masyarakat.

No comments:

Post a Comment