Friday, June 26, 2015

Memahami Id, Ego dan Superego

Penulisan yang lepas, saya cuba memahami kerangka besar wacana psikoanalisis, dan dalam tulisan itu, dinyatakan bahawa punca pertama kepada keadaan ketidaksedaran (unconsious) yang berlaku pada diri manusia adalah yang disebut sebagai pre-reflective drives, yang saya majukan terjemahannya kepada tabii. Menurut Freud, tabii manusia paling utama adalah rangsangan seksual.

Makanya, apa yang saya fahami dari kupasan Fuad Rahmat, akibat dari proses manusia yang semakin berkembang dan pergerakan zaman, rangsangan seksual semakin cenderung dilihat sebagai suatu benda yang berbaur negatif, yang akhirnya perlu kepada mekanisme untuk menyekat dari tabii tersebut bermaharajalela. Justeru, timbulnya entiti baru yang disebut sebagai Ego.

Ego tidak berseorangan. Ianya wujud bersekali dengan entiti lainnya iaitu Id dan Superego. Baiklah, kali ini kita akan berbicara lebih menumpu pada ketiga-tiga entiti ini. Ego itu boleh dikatakan sebagai ‘I’ atau ‘Aku’, yang menjadi wakil kepada juzuk diri perseorangan, atau pusat kesedaran buat diri masing-masing. Ego menjadi tempat sesuatu fikiran atau dorongan atau hasrat timbul.

Namun, Ego ini sifatnya baik. Maksud saya, Ego menyebabkan manusia cuba menjadi baik, atau kata lainnya, mengikut apa yang norma sekeliling. Ianya sukar bagi Ego untuk menjadi begitu, kerana banyak kalinya ia gagal, tidak lain lantaran wujudnya Id. Entiti yang bernama Id ini adalah kumpulan tabii yang tidak terkawal serta amat bebas. Mungkin kita boleh katakan ia sebagai nafsu.

Akibat mahu menjadi baik, atau mengikut norma masyarakat, Ego akan terpaksa berlawanan dengan tabii sepanjangan masa. Perkelahian ini akan menghasilkan repression atau satu tindakan memendam atau menindas. Tiada lain, tujuannya untuk mengikut acuan yang ideal yang diterima khalayak. Pada tahap ini, Superego memainkan peranan yang cukup besar.

Superego adalah entiti yang menjadi pengimbang antara Id dan Ego. Ianya adalah bentuk “Ego yang ideal” yang sewajarnya Ego menuruti kata, tunduk dan patuh. Justeru, dalam proses memendam tabii atau rangsangan seksual terutamanya, Superego menjadi juru nasihat kepada Ego, perihal bagaimana ianya patut berbuat. Dalam keadaan begini, Ego sebenarnya tersepit.

Seumpama ditelan mati emak, diludahkan mati bapa, itulah akan hal keadaannya Ego. Ianya sentiasa dalam keadaan serba salah. Untuk menjadi manusia yang baik, akan ditentang oleh Id dan jika ianya mahu mengikut suruhan Id, kelak akan dimarahi oleh Superego. Jika kita merasa bersalah apabila berbuat sesuatu, ketahuilah bahawa itu adalah kerja Superego yang timbulkan rasa bersalah.

Mudahnya begini, kita ambil contoh Freud yang mendakwa bahawa rangsangan seksual adalah tabii paling utama. Katakan, seseorang itu mahu beronani. Id akan memainkan peranan terpenting dalam menjayakan kehendak tersebut. Namun, pada masa yang sama hadirnya Superego memberi peringatan soal dosa beronani (mungkinlah) pada Ego.

Jadi, Ego akan berkelahi dengan tabii atau rangsangan seksual untuk beronani. Id menjadi pendorong utama dan Superego cuba menjadi penghalangnya. Pergelutan itu, akhirnya membawa kesengsaraan kepada Ego. Dalam mendepani kesengsaraan ini, pada Freud, Ego telah atau akan bertindak balas dengan mengguna pakai beberapa mekanisme pertahanannya (defense mechanisms).

Sebut sahaja perihal defense mechanisms, tentu kita boleh bayangkan apa sahaja cara yang digunakan oleh Ego untuk bertahan. Mungkin ianya akan menafikan kehendak tersebut, atau terus memendam jauh kehendak tersebut, atau mungkin juga menjadi positif dengan menjadikan kehendak itu sebagai faktor untuk melonjak atau batu loncatan. Mungkin.

Jadinya, perbincangan psikoanalisis tidak menjadi lengkap jikalau kita tidak dapat memahami bagaimana ketiga-tiga entiti atau juzuk dalam diri ini bekerja untuk menjayakan satu-satu hasrat atau kehendak atau cita-cita. Jika diperhatikan sejenak, lahirnya rangsangan seperti ‘mimpi-mimpi’, ‘harapan’ atau ‘cinta’ atau lain-lain itu, juga hasil dari pergelutan ketiga-tiga entiti ini.

Mungkin boleh dibuat tanggapan awal, dengan menyetujui Freud bahawa, jika manusia berjaya dalam menganalisis diri individualistik masing-masing secara jujur, makanya yang akan lahir kelak adalah diri individu yang sihat, dengan maksud punya keperibadian yang jelas dan lagi terkawal. Mungkin inilah juga maksud Freud pada wacana psikoanalisis ini.

No comments:

Post a Comment