Monday, April 27, 2015

Mencari Irfan

Kelas maqasid syariah (maqasid al shari’ah) bersama Ustaz Wanji minggu lepas sangat menarik. Sebenarnya, itu sudah masuk siri kedua kuliah beliau seputar perbahasan maqasid syariah, yang diaturkan sepenuhnya untuk kumpulan +‘Tidak Selain Buku’ Book Café. Seperti biasa, Ustaz Wanji tidak mengecewakan.

Terdapat 2 perkara yang menarik perhatian saya pada kuliah kali ini, yang semuanya membuka suatu lembaran baru dalam dimensi saya berfikir dan melihat sesuatu. Pertama Ustaz Wanji memperjelaskan mengapa perlunya umat Islam belajar keempat-empat Imam mazhab utama iaitu Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali, juga termasuk Zahiri. Dalam Syiah, kita tahu adanya mazhab Ja'fari dan Zaidi, dalam mengharungi dunia keintelektualan dan pemikiran Islam.

Imam-imam mazhab berbeza dalam soal fikah, soal menanggapi teks (nas) al-Quran dan hadis untuk menentukan hukum berkaitan ibadah dan syariat seluruhnya. Gambaran besarnya, adalah bagaimana mereka berbeza dari sudut metodologi, kajian hukum, corak berfikir dan pengembaraan keintelektualan masing-masing.

Jika di dunia Barat, mereka berbangga dengan Socrates, Plato dan Aristotle, yang dikatakan membentuk wacana pemikiran dan metodologi berfikir dalam merenangi dunia intelektual, mendalami kajian saintifik dan pencarian makna kehidupan. Dunia Islam, kita punya 4 imam mazhab yang menyediakan tapak yang sama – kaedah berfikir.

Kita tengok bagaimana Al-Ghazali membentuk wacana pemikiran yang lestarinya sehingga ke saat hari ini. Dengan seluruh hidupnya menghasilkan 70 buah buku, nama beliau tidak betah dari mana-mana diskusi intelektual seputar falsafah, kehidupan dan sufisme. Beliau membentuk suatu corak fikir yang baru – metodologi – dalam memahami kehidupan.

Sebelum ini saya tidak pernah terfikir akan bahawa, imam mazhab dalam Islam telah menyediakan metodologi yang cukup sempurna untuk diaplikasikan dalam mana-mana cabang keilmuan. Inilah akibat kurang membaca dan menuntut ilmu. Sebelum ini, saya cukup mengagumi tokoh-tokoh falsafah dari Yunani purba atas sebab kayanya pengaruh mereka dalam mana-mana cabang keilmuan hari ini.

Sebenarnya tidaklah salah pun mengkaji dan membaca mereka. Cuma yang salah adalah, menanggapi mereka seolah-olah sudah tiada lagi sumber-sumber yang sama atau lebih agung dari itu. Akibatnya tidak lain, kita telah merugikan warisan keilmuan yang maha hebat, yang tidak mungkin mampu diulang lagi oleh generasi terkemudian.

Kedua, Ustaz Wanji menjelaskan aliran pemikiran yang wujud dalam dunia intelektual Islam. Saya menggunakan terma aliran, bukan bermaksud aliran dari sudut konotasi yang biasa difahami, tetapi lebih kepada membawa maksud kaedah berfikir yang wujud dalam kalangan ilmuwan dan inteligensia Muslim. Atau, metodologi falsafah dalam Islam. Ianya juga dikatakan sebagai model-model epistemologi dalam Islam.

Aliran atau model pertama ialah Bayani, yang maknanya ‘explanation’ atau penjelasan. Maka dari itu teks (nas) menjadi sumber bagi epistemologi bayani. Kaedah berfikir yang bersandar pada nas dan dalil secara langsung, memahami maksud dalil secara literal. Mungkin terma literal bunyinya agak keterlaluan, tetapi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kumpulan Bayani gemar menanggapi nas secara begitu tanpa melihat siratan tafsiran lain.

Kedua, aliran yang disebut sebagai Burhān atau Burhani, yang membawa maksud ‘logic, proof’. Jika Bayani menjadikan teks (nas) sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan, maka burhani lebih bersandar pada kekuatan natural manusia yang berupa pancaindera, pengalaman dan akal. Mereka ini, menanggapi nas dan dalil banyak menggunakan logik akal, yakni rasional dan taakulan berbanding menerima pakai maksud asal secara literal. Mereka dilihat lebih maju cara berfikirnya dan lebih terkedepan dalam menjawab isu-isu kontemporari.

Aliran terakhir, ialah ‘Irfān, atau Irfani atau membawa maksud ‘knowing, awareness’. Istilah makrifat (gnosis) mungkin cocok dengan model ini. Makrifat secara umumnya melambangkan pengetahuan rohani atau "religion of knowledge", dalam erti kata pencerahan mistik atau "kasyaf". Mereka ini mempelopori kaedah pemikiran romantis, puitis, yang mementingkan pengamatan perasaan. Mereka cuba membawa manusia memahami ayat-ayat Tuhan bukan sekadar pada maksud yang tipis begitu sahaja. Mereka mahu manusia menjiwainya. Dari golongan begini, lahirnya aliran-aliran sufisme.

Melebih-lebih atau menumpukan pada satu-satu aliran berfikir sahaja, akan membawa kepada bentuk-bentuk ekstremisme. Terlalu Bayani dalam berfikir, akan menyebabkan berlakunya ekstrem fundamentalis agama, dan lahirnya kelompok literalist. Terlampau Burhani dalam berfikir, lahirnya ekstrem liberal yang meringankan segalanya. Terlebih Irfani dalam berfikir, juga mendatangkan bentuk-bentuk kemeracauan dalam beragama.

Jawapannya, adalah dengan bersederhana, menyeimbangkan corak berfikir. Dalam memahami agama dan kehidupan – dan teks-teks sakral, ketiga-tiga aliran pemikiran begini wajib ada. Untuk mengharungi dunia keintelektualan, umat Islam mesti menggunakan ketiga-tiga cara berfikir ini. Untuk mendapat makna kehidupan, pengembaraan dalam ketiga-tiga dimensi cara fikir ini adalah wajib.

Pada saya, dunia ini merupakan sebuah pengembaraan atau quest. Ianya adalah endless quest for meaning – dulunya menjadi tema tulisan saya sementelah saya berangan mahu mengembara ke seluruh dunia secara nomad. Pengembaraan ini adalah untuk mencari makna hakiki, mencari cinta, mencari kebenaran. Juga ianya sebuah pengembaraan untuk mencari jawapan kepada subjektiviti.

Saya berpandangan, hanya mereka yang menghayati aliran Irfani sahaja akan benar-benar melalui pengembaraan itu. Tidak hairanlah kita lihat bagaimana Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Khomeini, Mulla Sadra, Farid ad-Din Attar, Ibnu Tufayl dan ramai lagi telah mengalami dan menulis suatu perjalanan pengalaman yang cukup mengasyikkan. Perjalanan mencari kebenaran hakiki.

Bagaimana juga dari Irfani ini, lahirnya bermacam-macam aliran sufi, yang semuanya mahu mencari Tuhan, mahu mencari makna hidup, mahu mencari kebenaran yang hakiki. Karya mereka, puitis. Tulisan mereka, punya jiwa dan roh tersendiri. Tulisan mereka hidup dan menari. Bacalah Al-Ghazali, dan hayati bagaimana beliau mengekspresikan cintanya pada Tuhan, ilmu dan kebijaksanaan.

Perbahasan dengan Ustaz Wanji meyakinkan saya pada tema kehidupan ini, yang saya tetapkan dalam diri sendiri semenjak 2 tahun terakhir ini, iaitu hidup ini adalah palsu dan ianya sekadar mimpi. Ianya sebuah mimpi sebelum kita mati (bangkit dari tidur) dan menemui realiti iaitu kehidupan selepas mati. Untuk itu, mimpi begini memerlukan saya mengembara. Bertatih mencari makna dan membayangi realiti.

Semua itu, supaya saya tidak mati dalam mimpi. Supaya saya sedar saya masih bermimpi, punya objektif dan tidak terpengaruh dengan segala macam godaan dalam mimpi. Untuk itu, saya perlu menjadi sang Irfani yang Burhani dan Bayani. Saya perlu mencari diri saya, yang Irfani. Saya yakin, di akhir pengembaraan, akan tersimpulnya sebuah kebenaran yang Maha Agung, di depan saya.